Styrelsen, revisorer, valberedning

Styrelsen

Bilder kommer.

Claes Brodd

Ordförande

Hedhusvägen 40

claes.brodd@hotmail.com

073-312 8240


Annelie Andersson

Sekreterare

Hedhusvägen 41

anneli.andersson@varnamo.se

070-607 7830Frank Linder

Kassör

Hedhusvägen 95

frank.linder@telia.com

070-346 0825


Övriga medlemmar

 

Thord Paulsson, ledamot             Hedhusvägen 67,   thord.paulsson@telia.com, 070-492 4103

Evert Månsson, ledamot              Hedhusvägen 58,   evert.mansson@ecolean.se, 072-724 3584

Annika Finnander, suppleant       Hedhusvägen 63A, finnander.annika@telia.com, 070-929 5354

Torbjörn Sandin, suppleant          Hedhusvägen 66,   torbjorn@sandinsel.se, 070-669 6713

Janne Olsson, suppleant             Fäladsvägen 80,     jols52@gmail.com, 070-322 1655


Revisor,      Lennart Svensson, Hedhusvägen 64, vera.lennart.eksjo@gmail.com, 076-800 5330

Suppleant, Rolf Strandéus, Fäladsvägen 49, rolf.strandeus@outlook.com, 070-635 98 76


Valberedning, Owe Ericson, Hedhusvägen 26, owe@skummes.se, 070-603 2428

Johnhenric Stegemyr, Hedhusvägen 17, jh.stegemyr@telia.com, 070-682 3095