Medlemsinfo

Medlemsinformation

Kommuninfo kärltömning, gällande tomter med backförbud (klicka)


Facebookgrupp för föreningens medlemmar

En av våra fastighetsägare, John Arentoft, Hedhusvägen 54, har startat en sluten facebook-grupp enbart för fastighetsägarna och deras familjer.

Givetvis frivilligt!

Klicka här för mer info och hur du går med om du så önskar!


NYHETSBREV
Femårsplaner

- Kommunen skall förbättra våra gator och parkeringar, pågår.

- Cykel- och gångväg längs Hedhusvägen, klartecken finns från   kommunen och sker troligen 2019.

- Få till en förtätning av gatubelysninen, tidsplan finns ej.

- Plantera träd på vissa grönytor, löpande.

- Ha bra gemensamma aktiviteter i området och samverka med andra föreningar i vårt närområde ex. Badortsföreningen m.fl.