Regler

Ordningsregler i vårt område!


Får allas vår trevnad och trivsel är det viktigt och självklart att vi tänker på följande:


-   Bilar, husvagnar, släpkärror etc. parkeras på den egna tomten eller på våra gemensamma parkeringsplatser. Kommunens ordningsföreskrifter säger att parkering på gatan får ske i max 24 timmar och då i gatans färdriktning, vilket vi tycker skall nyttjas enbart i samband med besök. Parkering på gatan är dessutom ett störande moment! Dessutom måste alltid utryckningsfordon komma fram!


- Respektera gällande hastighetsbegränsningar, tag hänsyn!


-  Att vi har väl synliga husnummer på våra fastigheter för att underlätta för alla som söker efter en fastighet t.ex. utryckningsfordon.


- Grönområdena får inte användas för personlig utrustning av allehanda slag. Detta för allas vår trevnad samt att klippning skall kunns utföras.


-  Att det inte är tillåtet att göra förändringar på gemensamma grönområden utan styrelsens godkännande. För de mindre grönområdena mellan fastigheterna gäller naturligtvis ett godkännande från intilliggande fastigheter.


- Kompostering skall ske på den egna tomten och följa kommunens föreskrifter för detta.


-  Att vi transporterar bort ris och annat trädgårdsavfall från våra tomter för att undvika råttor och kaniner.


-  Att vi alla hjälps åt att åtgärda så att kaniner inte får plats för sina bon under friggebodar eller andra utrymmen. De fastighetsägare som vid en ev. avskjutning inte tillåter jakt på egen tomt informerar om detta via en skylt.


- Hundar skall vara kopplade och deras avföring plockas upp!


- Att ägarbyte ska anmälas till styrelsen. Anmälan kan ske via vår hemsida.