Övriga förttroendevalda

Övriga förtroendevalda

2020-01-01 - 2020-12-31


Revisor

Lennart Svensson

vera.lennart.eksjo@gmail.com

076 800 53 30


Valberedning

Owe Ericson,

owe@skumme.se,

070-682 30 95


Johnhenric Stegemyr,

jh.stegemyr@telia.com

070-6823095