Bra att känna till

Skrivelser från 2019-12-06 ang. backningsförbud för sophämtningsfordon 


Byfika

Första lördagen i varje månad kl. 09.30 hos Sockerbagaren.

Info, vad händer och sker i Skummeslöv.


Badbrygga

Frivilligt bidrag badbrygga gav precis 25000 kr  som var vår målsättning och har överlämnats.


Laholms kommun framtidsplaner, presentation 2019


Facebookgrupp för föreningens medlemmar

En av våra fastighetsägare, John Arentoft, Hedhusvägen 54, har startat en sluten facebook-grupp enbart för fastighetsägarna och deras familjer.

Givetvis frivilligt!