Föreningens ansvar

Om föreningen


Samfällighetsföreningen Hökvägen är en sk. föreningsförvaltad samfällighet. Medlemmar är ägarna till de fastigheter, 205 st, som omfattas av samfälligheten. Se "områdeskarta".


Samfälligheten ansvarar för:


  • Drift och underhåll av ledningsnät för dränering av dagvatten.
  • Drift och underhåll av till ledningsnätet tillhörande dräneringspump.
  • Skötsel av områdets grönytor som inte ligger inom resp enskild fastighet.
  • Gatubelysning Hedhusvägen (Laholms kommun ansvarar för drift och underhåll av belysingen)


Vi innehar en friggebod samt en boulebana. Båda belägna på Hedhusvägen. Intill dessa ligger dräneringspumpen. Betr. boulebanan, se separat menyflik.