Föreningens ansvar

Om föreningen


Samfällighetsföreningen Hökvägen är en sk. föreningsförvaltad samfällighet. Medlemmar är ägarna till de fastigheter, c:a 200 st, som omfattas av samfälligheten. Se "områdeskarta".


Samfälligheten ansvarar för:


  • Drift och underhåll av ledningsnät för dränering av dagvatten.
  • Drift och underhåll av till ledningsnätet tillhörande dräneringspump.
  • Skötsel av områdets grönytor som inte ligger inom resp enskild fastighet.
  • Gatubelysning Hedhusvägen (Laholms kommun ansvarar för drift och underhåll av belysingen)


Vi innehar en friggebod samt en boulebana. Båda belägna på Hedhusvägen. Intill dessa ligger dräneringspumpen. Betr. boulebanan, se separat menyflik. 


I föreningen finns  en Trivselkommitté som bl.a arrangerar Påskbrasan med tillhörande aktiviteter samt ordnar poängpromenader. Man ansvarar för boulebanan samt för uthyrning av partytält, stolar och bord.